Průtok v Šišemce na konci června dosáhl úrovně dvousetleté povodně

Obce ležící podél Šišemky zasáhla večer 27. června přívalová povodeň, která výrazně překročila úroveň tzv. stoleté povodně (Q100). Řeka Šišemka se po prudkých dešťových srážkách velmi rychle naplnila vodou z okolních luk a polí. Její průtok v době kulminace spočítali pracovníci Povodí Moravy na více než 30 m³/s. Konkrétně v obci Šišma činil průtok 32 m³/s, v obci Hradčany dosáhnul průtok v řece hodnoty 36 m³/s. Dle hydrologických údajů pro tok Šišemky odpovídal průtok v obci Šišma dvousetleté povodni (Q200), jednalo se tedy o extrémní povodeň. V obci Hradčany se průtok v řece dvousetleté povodni přiblížil.

Od 28. června Povodí Moravy odstraňuje na postižených místech Přerovska a Olomoucka povodňové škody a provádí zabezpečovací práce s pomocí těžké techniky. Vodohospodáři pracují na opravě a základní stabilizaci koryt vodních toků i na opravě hráze malé vodní nádrže v Šišmě, která se během povodně ve čtvrtek 27. června přelila a došlo k poškození části vzdušní strany hráze. K protržení hráze nedošlo.

Hráz nádrže v Šišmě je v současnosti opravená a zabezpečená. Aktuálně bude probíhat finální úprava svahů a podhrází s pomocí malého bagru. V nejbližších dnech provede Český rybářský svaz odlov ryb z nádrže. Zabezpečovací a udržovací práce na postižených místech probíhaly i v době státních svátků 5. a 6. července. Preventivní udržovací práce v korytě Šišemky v Šišmě budou dokončeny v návaznosti na asistenci správců inženýrských sítí. Pokračují práce na těžbě sedimentů a odstraňování splavenin v Hlinsku, Hradčanech i ve Velkém Týnci.

Práce v korytech vodních toků často komplikuje vedení inženýrských sítí. Na některých místech musejí vodohospodáři čekat na asistenci správců sítí, aby nedošlo k dalším haváriím např. na vedení plynu, elektřiny či optických kabelů.

Intenzivní srážky, bouřky a silný vítr udeřili na Olomoucku i Přerovsku ve čtvrtek 27. června večer a následně hned v neděli 30. června v době, kdy se lidé v postižených obcích potýkali s odstraňováním škod po předchozí povodni. Hasiči evidovali téměř tři stovky výjezdů. Intenzivní srážky a voda stékající z luk a polí rychle naplnila koryta vodních toků. Během nedělního večera a v noci na pondělí byly na různých místech v povodí Moravy dosaženy 1., 2. i 3. stupně povodňové aktivity.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. července 2024, 09:01 štítky: povodně, odstraňování povodňových škod, extrémní průtok,