Aktuální zpravodajství

Zpráva vydána dne: 26. 6. 2024

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 64 mm (nejvíce Opatovice 63,4 mm).

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (19. 6. - 25. 6. 2024)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

34,2

7

Podhradí nad Dyjí

19,5

2

Valašské Meziříčí

27,7

8

Ptáčov

20,6

3

Moravská Třebová

12,4

9

Vír I

8,0

4

Opatovice

63,4

10

Nové Mlýny dolní

8,7

5

Brumov

13,2

11

Brno

47,9

6

Horní Bečva

7,3

12

Boskovice

37,7

Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků jsou převážně mírně klesající. Vodnosti neovlivněných toků jsou velmi nerovnoměrné. Nejnižší vodnosti se pohybují kolem 20 % průměrného průtoku pro měsíc červen. V místech zasažených srážkami jsou vodnosti vysoko nad dlouhodobými měsíčními průměry pro měsíc červen.

Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 26. 6. 2024

c

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny 3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n.S.

7,69

1,23

3,47

222

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

18,40

4,32

12,30

150

mírný pokles

3

Jihlava

Ivančice

3,76

2,40

7,94

47

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

27,46

9,14

29,90

92

mírný poklesá

5

Morava

Moravičany

8,95

3,45

11,90

75

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

15,29

4,47

18,00

85

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

6,55

1,78

13,90

47

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

33,09

8,00

44,60

74

pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují od 80 do 100 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru (68 %) na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce.

Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou tendenci.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků celkem cca 2,04 mil. m3 vody.

Aktuální stav na nádržích 26. 6. 2024

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
1 Nová Říše Olšanský p. 554,58 100 0,010 0,010 setrvalý 0,01
2 Landštejn Pstruhovec 572,03 90 0,032 0,010 setrvalý 0,05
3 Vranov Dyje 348,05 97 4,630 5,420 setrvalý -0,07
4 Znojmo Dyje 224,40 77 3,650 5,000 pokles -0,43
5 Jevišovice Jevišovka 328,67 100 0,123 0,116 setrvalý -0,07
6 Výrovice Jevišovka 233,03 100 0,157 0,291 setrvalý 0,08
7 Vír Svratka 462,07 90 0,760 1,660 pokles -0,48
8 Brno Svratka 228,75 95 3,500 3,000 setrvalý -0,06
9 Letovice Křetínka 357,05 68 0,170 0,170 setrvalý 0,03
10 Boskovice Bělá 429,74 98 0,633 0,334 setrvalý 0,01
11 Hubenov Maršovský p. 521,98 98 0,046 0,017 setrvalý -0,08
12 Dalešice Jihlava 379,40 92 1,940 1,940 setrvalý -0,05
13 Mostiště Oslava 476,67 98 0,160 0,360 slabý pokles -0,13
14 Nové mlýny Dyje 170,08 100 26,500 30,000 setrvalý -0,01
15 Koryčany Kyjovka 305,71 93 0,028 0,035 setrvalý -0,05
16 Karolinka Stanovnice 518,41 89 0,020 0,050 slabý pokles -0,15
17 Bystřička Bystřička 376,64 100 0,140 0,120 slabý pokles -0,11
18 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,89 96 0,036 0,045 setrvalý -0,03
19 Plumlov Hloučela 273,72 100 1,462 0,804 setrvalý -0,01
20 Opatovice Haná 333,38 100 0,233 0,255 vzestup 0,30
21 Slušovice Dřevnice 315,92 95 0,110 0,041 setrvalý -0,10
22 Fryšták Fryštácký p. 245,69 97 0,009 0,040 setrvalý -0,02
23 Bojkovice Kolelač 320,85 100 0,037 0,015 setrvalý -0,02
24 Luhačovice Luhačovický p. 279,88 100 0,020 0,075 setrvalý -0,07
25 Ludkovice Ludkovický p. 284,12 99 0,010 0,013 setrvalý -0,03

Přijatá opatření

V současné době nejsou vydána žádná opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území obcí, měst a ORP nebo jejich části.

V Brně dne 26. 6. 2024

Ing. Michaela Juříčková

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.