Povodí Moravy řeší následky bleskových povodní na Přerovsku i Olomoucku

V posledních dnech přesáhly srážkové úhrny za 24 hodin na některých místech 40 mm/24 hod. To vedlo v kombinaci s vysokým nasycením půdy k významnému povrchovému odtoku a tím k tzv. bleskovým povodním a to i v místech, kde se takové jevy obvykle nevyskytují.

Přívalovou vlnou bylo zasaženo sedm obcí na Přerovsku – Šišma, Hradčany, Domaželice, Kladníky, Hlinsko, Nové Dvory a Oldřichov. Během večera a noci hasiči prováděli především záchranné práce. Celkově hasiči na Přerovsku zaznamenali v souvislosti s bleskovou povodní 58 zásahů. V obci byla podle HZS vlna tak silná, že plavala i auta, některá skončila v korytě řeky.

V obci Šišma došlo vlivem přívalové vlny k přelití tělesa hráze malé vodní nádrže. Situaci od čtvrtečních odpoledních hodin monitorovali pracovníci Povodí Moravy z provozu Přerov ve spolupráci se zástupci obce a vodoprávního úřadu. Informace o protržení hráze však nejsou pravdivé. Přetékající voda pouze poškodila část vzdušné strany hráze. K selhání vodního díla nedošlo.Vlivem velmi silných srážek překonal přítok do vodní nádrže odhadovaný na 10 m³/s hodnotu tzv. stoleté povodně, která činí 6,9 m³/s. Vodní nádrž v průběhu srážek transformovala přítok až do okamžiku, kdy došlo k přelití hráze a hodnota odtoku pod nádrží se vyrovnala hodnotě na přítoku. Ani v tuto chvíli však vodní nádrž situaci žádným způsobem nezhoršila.

V pátek ráno vyrazili na místo pracovníci technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly, kteří sledují stav hráze a připravují zabezpečení a opravu vodního díla, vodoprávní úřad a zástupce obce Šišma. Nádrž se nachází na přítoku Šišemky, která je přítokem Moštěnky. Ta je monitorována v profilu Prusy, kde byl dosažen průtok 20 m3/s (tzv. jednoletá povodeň).

Povodí Moravy provádí úklidové a preventivní zásahy i na dalších místech. Ve Velkém Týnci na Olomoucku, který se v posledních týdnech potýkal s následky přívalových srážek vícekrát, probíhá ve spolupráci s obcí čištění koryta a propustků na vodním toku Beroňka. Voda z Beroňky v důsledku silných srážek, splachy z polí a málo kapacitních propustků zaplavila sklepy, zahrady i komunikace přilehlých nemovitostí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. června 2024, 13:55 štítky: povodně, Šišma, Velký Týnec,