Identifikační údaje

Název a sídlo podniku:

Povodí Moravy, s.p.

se sídlem Dřevařská 11
Brno PSČ 602 00

IČ: 70 89 00 13

Zakladatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

se sídlem Těšnov 17
Praha 1 PSČ 117 05

IČ: 02 04 78

Obchodní rejstřík – odkaz