Povodí Moravy zasahuje na Přerovsku i Olomoucku

Povodí Moravy odstraňuje od minulého týdne povodňové škody a provádí preventivní zásahy v obcích na Přerovsku a Olomoucku. Některá místa byla zasažená přívalovými srážkami dvakrát během několika dní. Těžká technika pracuje na opravě koryt vodních toků, které byly povodní zasaženy nejvíce, i na sanaci hráze malé vodní nádrže v obci Šišma.

Největší škody způsobily povodně v obci Šišma na Přerovsku, kde nedělní srážkové úhrny překročily 60 mm. Od pátku Povodí Moravy provádělo práce na zabezpečení vodní nádrže, která se v důsledku čtvrteční povodně přelila a došlo k poškození části vzdušní strany hráze. Vodní nádrž i vodní tok Šišemku zasáhla dle předběžných odhadů více než stoletá povodeň. „V pondělí hned po povodni pokračovaly práce na sanaci hráze vodní nádrže. Kromě extrémní povodně se do nádrže i do vodního toku dostalo obrovské množství bahna z okolních polí. Vodní nádrž Šišma je v bezpečném stavu, byly provedeny zabezpečovací práce a za pomocí těžké techniky byla zahájena oprava hráze,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Společně s opravou hráze provádí těžká technika Povodí Moravy zabezpečovací práce na vodním toku v obci Šišma, kde extrémní povodeň způsobila rozsáhlé škody.

Práce na odstraňování havarijních stavů a zabezpečovací práce probíhají i na dalších postižených místech. Cílem Povodí Moravy je v co nejbližší době obnovit průtočnou kapacitu zasažených toků. V Hlinsku vodohospodáři zprůtočňují koryto vodního toku od splavenin a nápěchů, ve Velkém Týnci probíhají zabezpečovací práce v korytě a bagrování čerstvých sedimentů naplavených po přívalových srážkách, těžbu sedimentů a odstraňování splavenin připravují vodohospodáři také v Hradčanech. Na Hluzovském potoce v Černotíně připravují pracovníci Povodí Moravy opravu výtrží z břehového opevnění. „Práce probíhají už od minulého čtvrtka, kdy jsme také zahájili monitoring škod po povodních. Na základě operativního vyhodnocení situace přesouváme do postižených obcí naši techniku i vodohospodářské dělníky. Práce budou probíhat i v průběhu svátků. Naši zaměstnanci v terénu jsou v průběžném kontaktu se zástupci postižených obcí,“ říká Gargulák. Zabezpečovací práce budou probíhat i v příštím týdnu.

Práce v korytech vodních toků často komplikuje vedení inženýrských sítí. Na některých místech musejí vodohospodáři čekat na asistenci správců sítí, aby nedošlo k dalším haváriím např. na vedení plynu, elektřiny či optických kabelů.

Intenzivní srážky, bouřky a silný vítr udeřili na Olomoucku i Přerovsku ve čtvrtek večer a následně hned v neděli v době, kdy se lidé v postižených obcích potýkali s odstraňováním škod po předchozí povodni. Hasiči evidovali téměř tři stovky výjezdů. Intenzivní srážky a voda stékající z luk a polí rychle naplnila koryta vodních toků. Dle hydrologických výpočtů překonal průtok v řece Šišemce hodnotu stoleté povodně. Během nedělního večera a v noci na pondělí byly na různých místech v povodí Moravy dosaženy 1., 2. i 3. stupně povodňové aktivity.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 3. července 2024, 13:09 štítky: povodně, odstraňování povodňových škod,