Smluvní dokumenty FIDIC

Červená kniha FIDIC

V souladu s harmonizací smluvních podmínek resortu Ministerstva dopravy byla schválena následující smluvní dokumentace červené knihy FIDIC:

Zelená kniha FIDIC

V souladu s harmonizací smluvních podmínek resortu Ministerstva dopravy byla schválena následující smluvní dokemtnace zelené knihy FIDIC pro stavby menšího rozsahu:

Bílá kniha FIDIC

Ředitelství vodních cest ČR v rámci resortu Ministerstva dopravy pilotně využivá následující smluvní dokumentaci bílé knihy FIDIC: