Záplavová území

Pro Povodí Moravy, s.p. pracují také špičkoví odborníci, kteří se specializují na matematické modelování povodňových situací. Vytváří tak výchozí podklady pro návrh a výstavbu protipovodňových opatření, včetně posouzení jejich vlivu na odtokové poměry.

Kromě hydrotechnických výpočtů také zpracovávají mapy záplavových území, včetně aktivních zón a mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika. 

Potřebujete zjistit, zda váš pozemek leží v záplavové oblasti nebo zjistit úroveň hladiny při určité povodni?

Kontaktujte útvar hydroinformatiky: Ing. Iva Jelínková

Využijte služeb útvaru hydroinformatiky

Co nabízíme?

  • Hydrotechnické posouzení liniových a pozemních staveb v záplavovém území, včetně geodetického zaměření
  • Posouzení povodňového rizika staveb v záplavovém území
  • Zpracování průběhu zvláštních povodní pod vodními díly
  • Zpracování hydrotechnických a mapových podkladů pro digitální povodňové plány
  • Posouzení staveb protipovodňové ochrany 
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivní zóny toku Desné a souvisejících...

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich...

15. 3. 2024
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivní zóny toku Sobůlský potok...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

17. 8. 2023
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivní zóny Romzy km 0,000-7,092 

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

7. 6. 2023
ilustrace

Návrh aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Vsetínská...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

1. 2. 2023
ilustrace

Návrh aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Svitavy km...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

21. 4. 2022
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón Štinkovky a Popického...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

8. 4. 2022
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Bystřička...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

1. 10. 2021
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón Rychnovského potoka

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

2. 6. 2021
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón Sebránku (včetně...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

13. 5. 2021
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón Třebařovského potoka

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

7. 4. 2021
stránka: 1234