Vodácké akce

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

VD Bystřička

Datum

Čas

průtok

poznámka

So 25. 5. 2024

09:00 - 14:00

8-9 m3/s

Veřejné splutí, rafty

TJ Sokol Bystřička

VD Vír I

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 23. 6. 2024

08:00 - 12:00

9-12 m3/s

Závody ČPV

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 21. 4. 2024

09:00 – 12:00

12 m3/s

Výcvik studentů

VUT Brno

Ne 9. 6. 2024

08:00 – 12:00

12 m3/s

Veřejné splutí

KTL Brno

So 22. 6. 2024

08:00 – 13:00 12 m3/s

Český pohár vodáků

KTL Brno

Ne 30. 6. 2024 08:00 – 12:00 12 m3/s

Veřejné splutí

KTL Brno

Ne 22. 9. 2024 08:00 – 12:00 12 m3/s

Veřejné splutí

KTL Brno

Ne 29. 9. 2024 08:00 – 12:00 12 m3/s

Veřejné splutí

KTL Brno

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků. Požadované termíny v září bude možno dodržet dle stavu hladiny v nádrži, proto tyto berte jako informativní. Je možné, že dojde k redukci počtu termínů.

ilustrace

Doporučení pro vodáckou veřejnost

Doporučení Povodí Moravy, s. p. pro vodáckou veřejnost Před vyplutím na vodu je nutné si zjistit co nejvíce informací...