Stavby

Stavby

ilustrace

Zacharka km 0,000-2,000 a Př.01 Zacharky km 0,000-0,275 odstranění...

Název stavby Zacharka km 0,000-2,000 a Př.01 Zacharkykm 0,000-0,275 odstranění nánosů Stručný popis Oprava dlažeb a vytěžení...

ilustrace

Jihlava, poldr Okříšky, oprava hráze

Název stavby Provoz Jihlava, poldr Okříšky, oprava hráze Stručný popis Dorovnání koruny hráze na projektovanou výšku...

ilustrace

Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření I. etapa

Název stavby Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření I. etapa Stručný popis Protipovodňové opatření města spočívající...

ilustrace

Protipovodňová opatření města Pohořelice

Název stavby Protipovodňová opatření města Pohořelice Stručný popis Protipovodňové opatření města – intavilán a extravilán,...

ilustrace

Poldry II, IIa, III, IV, V, Va, VI k.ú. Luka nad Jihlavou, Kozlov,...

Název stavby Poldry II, IIa, III, IV, V, Va, VI k.ú. Luka nad Jihlavou, Kozlov, sanace betonů, dosypání hrází Stručný popis...

ilustrace

Poldr Mysločovice

Název stavby Poldr Mysločovice Stručný popis Stavba zajistí zvýšení protipovodňové ochrany níže ležícího zastavěného území....

ilustrace

Jakubovský p., ř. km 0,000 - 1,200, Litohoř; 2,150 - 3,400,...

Název stavby Jakubovský p., ř. km 0,000 - 1,200, Litohoř; 2,150 - 3,400, Jakubov, odstranění nánosů Stručný popis Údržba...

ilustrace

Jez Kunovský les-oprava levého zavázání

Název stavby Jez Kunovský les-oprava levého zavázání Stručný popis Stabilizace levého břehu nad vývarempomocí mikropilot,...

ilustrace

Morava, Napajedla 175,620-76,138, oprava nátrží

Název stavby Morava, Napajedla 175,620-76,138, opravanátrží Stručný popis Jedná se o opravu jednotlivých břehovýchnatrží...

ilustrace

VD Fryšták- oprava bezpečnostního přelivu

Název stavby VD Fryšták- oprava bezpečnostního přelivu Stručný popis Oprava – utěsnění bočního, nehrazenéhobezpečnostního...

stránka: 1234