Vodohospodářský specialista – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Vodohospodářský specialista

Místo výkonu funkce: útvar provozu a TBD,Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Termín nástupu: ihned (nebo dohodou)

Požadovaný profil:

 • VŠ – vodní hospodářství a vodní stavby 
 • Praxe v provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) výhodou
 • Znalost vodního zákona výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • Časté služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

 Charakteristika pracovní činnosti:

 • vedení agendy TBD vodních děl ve správě PM, a to především ochranných hrází IV. kategorie dle TBD v rozsahu vyhl. č. 471/2001 Sb. v platném znění
 • vyjadřovací činnost z pohledu TBD a provozních činností k záměrům cizích investorů u dotčených vodních děl v působnosti PM
 • spolupráce s provozy, závody PM a s investičním úsekem při zajišťování projekční přípravy a realizaci významných oprav a rekonstrukcí vodních děl; tj. zpracování zadání rozsahu stavby pro rekonstrukce a opravy především ochranných hrází PM
 • příprava návrhů metodických pokynů a příkazů týkajících se TBD a provozní činnosti PM;

 

Bližší informace: Ing. Vlastimil Krejčí, vedoucí útvaru provozu a TBD, tel. 541 637 239, krejci@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 31. 7. 2024. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

útvar vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 3. července 2024, 18:20