Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 24. 8. 2022

Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 15. 8. – 21. 8. 2022)

V pondělí počasí u nás ovlivňovala mělká brázda nižšího tlaku vzduchu od západu, v úterý a ve středu tlaková výše od severovýchodu. Ve čtvrtek začala postupovat přes střední Evropu od západu zvlněná studená fronta, která svůj postup k východu zpomalovala a počasí na našem území ovlivňovala až do konce týdne.

V uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly silné srážky s týdenním úhrnem až do 90 mm (nejvíce Valašské Meziříčí 90,6 mm).

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (17. 8. 2022 – 23. 8. 2022)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

14,0

7

Podhradí

8,0

2

Valašské Meziříčí

90,6

8

Nová Ves

65,5

3

Moravská Třebová

66,5

9

Vír

38,1

4

Opatovice

62,1

10

Nové Mlýny

2,9

5

Fryšták

23,4

11

Brno

55,5

6

Uherský Brod

44,7

12

Blansko

44,6

Hydrologická situace

Vlivem vysokých srážkových úhrnů došlo na většině toků k vzestupu hladin. V současnosti již mají hladiny neovlivněných toků převážně setrvalou nebo mírně klesající tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují vysoko nad průměrem pro měsíc srpen, v povodí Moravy jsou průtoky nižší a pohybují se v rozmezí 33 – 300 % dlouhodobých srpnových průtoků. Na Želetavce byl překročen 1. SPA.

Oproti minulému týdnu došlo k výraznému zlepšení situace a limity sucha (Q355) se v současné době vyskytují v 6 sledovaných profilech.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 24. 8. 2022

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

14,0

7

Podhradí

8,0

2

Valašské Meziříčí

90,6

8

Nová Ves

65,5

3

Moravská Třebová

66,5

9

Vír

38,1

4

Opatovice

62,1

10

Nové Mlýny

2,9

5

Fryšták

23,4

11

Brno

55,5

6

Uherský Brod

44,7

12

Blansko

44,6

Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 61 do 100 % (kromě nádrží Letovice (39 %) a Plumlov (61 %), které mají snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce.)

Hladiny na nádržích jsou většinou setrvalé nebo na mírném vzestupu. V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích zadrženo cca 7,5 mil. m3 vody.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 24. 8. 2022

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
1 Nová Říše Olšanský p. 554,64 100 0,942 0,230 vzestup 0,31
2 Landštejn Pstruhovec 571,41 82 0,107 0,010 setrvalý 0,02
3 Vranov Dyje 344,33 67 14,740 5,570 setrvalý -0,09
4 Znojmo Dyje 224,81 85 5,300 5,300 vzestup 0,31
5 Jevišovice Jevišovka 328,82 100 0,658 0,530 slabý vzestup 0,18
6 Výrovice Jevišovka 232,31 89 0,285 0,115 setrvalý -0,02
7 Vír Svratka 456,85 71 3,060 0,960 setrvalý -0,09
8 Brno Svratka 228,84 96 4,600 5,200 setrvalý 0,05
9 Letovice Křetínka 353,60 39 0,930 0,180 vzestup 0,60
10 Boskovice Bělá 429,22 93 0,740 0,108 vzestup 0,46
11 Hubenov Maršovský p. 521,00 80 0,533 0,013 setrvalý 0,09
12 Dalešice Jihlava 376,50 72 9,520 1,280 slabý vzestup 0,15
13 Mostiště Oslava 473,91 75 1,210 0,310 setrvalý -0,03
14 Nové mlýny Dyje 169,61 84 25,000 12,000 slabý vzestup 0,26
15 Koryčany Kyjovka 303,41 65 0,056 0,029 setrvalý -0,01
16 Karolínka Stanovnice 516,74 77 0,070 0,050 slabý pokles -0,17
17 Bystřička Bystřička 376,67 100 1,050 0,920 slabý vzestup 0,13
18 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,53 88 0,062 0,053 setrvalý -0,05
19 Plumlov Hloučela 271,49 61 1,175 0,150 vzestup 0,63
20 Opatovice Haná 331,86 87 0,244 0,043 setrvalý 0,09
21 Slušovice Dřevnice 313,04 69 0,052 0,041 slabý pokles -0,15
22 Fryšták Fryštácký p. 244,90 61 0,044 0,040 setrvalý -0,03
23 Bojkovice Kolelač 319,59 77 0,005 0,006 setrvalý -0,06
24 Luhačovice Luhačovický p. 278,84 77 0,055 0,051 setrvalý -0,03
25 Ludkovice Ludkovický p. 282,94 75 0,020 0,013 setrvalý -0,05

Důležité informace a popis nejkritičtějších míst (informace o omezení nakládání s vodami od vodoprávních úřadů, přijatá opatření, plánované manipulace na významných vodních dílech apod.)

V souvislosti s hydrologickou situací byla vydána opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území těchto obcí, měst a ORP: Valašské Meziříčí, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Dolany, Kladeruby, Polička, Prostějov, Šternberk, Vsetín, Zábřeh, Branky, Zašová.

Předpokládaný vývoj (dle ČHMÚ)

Od severu se k nám rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, postupně se bude nad střední Evropou udržovat nevýrazné tlakové pole. Na konci týdne postoupí od severozápadu do střední Evropy studená fronta, která se zde bude vlnit a postupně rozpadat.

Během dnešního dne a zítřka budou hladiny vodních toků i nadále ještě převážně rozkolísané, ale většinou již s postupně klesající tendencí. Zítra odpoledne a večer mohou opět především menší vodní toky místy kolísat.

V Brně dne 24. 8. 2022

Ing. Michaela Juříčková

vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.