Probíhající protipovodňové stavby

Aktuálně probíhá výstavba ochrany města před velkou vodou v Přerově. Stavba běží dle harmonogramů a při jejich realizaci se nepočítá se zdržením.

Seznam právě prováděných investičních akcí financovaných zprostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“:

Název akce

Náklady stavební části (tis. Kč)

po VŘ

Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa

70 600

publikováno 2. listopadu 2017, 10:48aktualizováno 22. března 2023, 09:52