Probíhající akce PPO

PPO Přerov nad jezem

Rekonstrukce VD Letovice

ilustrace

Probíhající protipovodňové stavby

Aktuálně probíhá výstavba ochrany města před velkou vodou v Přerově. Stavba běží dle harmonogramů a při jejich realizaci se...

2. 11. 2017
stránka: 12