Baťův kanál je připravený na zahájení hlavní plavební sezóny

Povodí Moravy, s. p. připravilo Baťův kanál na zahájení hlavní plavební sezóny. Se zahájením komorování se návštěvníci Baťova kanálu mohou těšit na modernizované rejdy plavebních komor ve Vnorovech a Kunovském lese, opraveným opevněním břehů vodní cesty v Sudoměřicích. Plavba bude v letošním roce bezpečnější, plynulejší a komfortnější. Hlavní slavnostní odemčení Baťova kanálu se uskuteční 1. 5. ve Spytihněvi.

Šest měsíců mělo Povodí Moravy na přípravu Baťova kanálu na hlavní plavební sezónu. Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či kanálových úsecích je nutné věnovat stále více pozornosti a také finančních prostředků na údržbu či obnovu této vodní cesty. Povodí Moravy si proto i před zahájením letošní hlavní sezóny připravilo pro návštěvníky Baťova kanálu několik novinek, které přispějí k bezpečnější a plynulejší plavbě. Jednou z hlavních akcí byla modernizace rejd plavebních komor. „Těsně před kolaudací je modernizace horních i dolních rejd plavebních komor Vnorovy I a Vnorovy II, dále pak dolní rejdy plavební komory Kunovský les, která navazuje na nové přístaviště otevřené v loňském roce. Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V následujícím období proběhne modernizace na dalších osmi plavebních komorách Baťova kanálu. Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. Kč.

V září 2021 odstartovaly práce na opravě opevnění v části Baťova kanálu od jezu Sudoměřice k Výklopníku. Jedná se o první etapu prací v úseku mezi jezem Sudomeřice a Valchou, který měří 2,3 km. „Stavba spočívá v odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. V opravovaném úseku jsme obnovili parametry plavební dráhy, opravili a zajistili stabilizaci břehů. Po konci hlavní plavební sezóny budeme v opravách pokračovat opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby,“ říká Gargulák. Práce na celém úseku budou probíhat do roku2023 a celkově si vyžádají 44,8 mil Kč.

Investorem obou akcí je správce Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p. Akce jsou financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Těsně před zahájením nové plavební sezóny vodohospodáři ještě vyčistili horní i dolní ohlaví (prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení) na všech 13 plavebních komorách a provedli údržbu a seřízení technologií plavebních komor. V podzimních a zimních měsících z počátku letošního roku provedlo Povodí Moravy na celém úseku plavební cesty zdravotní probírky doprovodného břehového porostu. „Jednalo se především o likvidaci suchých a poškozených stromů, náletových dřevin, křovinového porostu a rákosu z plavební dráhy, dále také likvidaci stromů poškozených polomy. Velkou měrou se na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu podepisuje aktivní činnost bobra evropského, kdy obzvlášť nebezpečné pro veřejnost byly okousané či z velké části nakousané vzrostlé stromy. Tyto stromy odstraňujme tak, aby nepředstavovaly nebezpečí pro návštěvníky Baťova kanálu,“ doplňuje ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p., pod který Baťův kanál spadá.

V letošním roce Povodí Moravy spouští provoz plavebních komor už v pátek 29. 4. Informace o provozu plavebních komor v hlavní plavební sezóně 2022 naleznete zde.

Povodí Moravy, s. p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 27. dubna 2022, 11:04aktualizováno 12. července 2022, 07:15 štítky: Baťův kanál,